Stedelinks010

Description

De investeringscampagne voor het mede-eigenaarschap van de stad wil middels betrokkenheid van bewoners, betrokkenen, publieke organisaties en co-financiering proberen 10 bijzondere, publieke projecten gerealiseerd te krijgen die duurzaam investeren in de sociaal culturele infrastructuur Op Zuid.

Status
Founders still active?
No

Events

Total number of events: 0